Pro žadatele

KROK 1: Přihlášení do autoškoly

KROK 2: Individuální teoretická příprava

 • Každý uchazeč o řidičský průkaz by měl projít teoretickou přípravou předtím, než začne s jízdami.
 • Žáci si teorii osvojují samostudiem. Ke studiu využívají učebnice nebo jiné výukové materiály. K přípravě na testy naše autoškola doporučuje využít https://etesty2.mdcr.cz/.
 • Žáci absolvují tzv. konzultační hodiny, při kterých mají prostor na dotazy z látky, které nerozuměli.
 • Mimo konzultací týkajících se pravidel silničního provozu absolvujete zdravovědu a údržbu jako součást teoretické přípravy.

KROK 3: Kontrolní test

 • Jako potvrzení, že jste prošli teoretickou přípravou absolvujete test z pravidel silničního provozu.
 • Pro připuštění ke zkoušce musíte mít alespoň 85% úspěšnost.

KROK 4: Řidičský průkaz – Jízdy

 • Před zahájením výcviku musí uchazeč uhradit autoškole kurzovné.
 • Absolvujete zákonem stanovený počet jízd (45 minut/jízda). Obvykle absolvujete dvě jízdy najednou.
 • Jízdy je možné si individuálně domlouvat kdykoli v pracovních dnech nebo o víkendech.
 • Výcvik začnete v místě s malým provozem a postupně se přesunete do hustějšího provozu.
 • Nástupní místo a čas Vám vždy dopředu sdělí naše autoškola prostřednictvím SMS.

KROK 5: Řidičský průkaz – Zkouška

 • Absolvujete 30 min. test z pravidel silničního provozu a 30 min. jízdu se zkušebním komisařem.
 • Jedná-li se  o doplňkovou zkoušku, absolvuje uchazeč pouze jízdy.
 • Termín zkoušky určuje Městský úřad Prachatice. Ke zkoušce přistupuje uchazeč obvykle do 7 dnů od ukončení výcviku.

Vyhledávání

Kontakt

autoskola-hora.cz Bohunice 16
Vlachovo Březí
384 22
724124770